اقامت كادر درمان در دبي

پزشكان و كادر درمان علاقمند به كار در دبي ميتوانند با به تاييد رساندن مدارك دانشگاهي و تجارب شغلي از سمت نظام پزشكي ، وارد پروسه دريافت پروفشنال كارت از سوي DHA و يا Dubai health Authoritiy شوند كه به معناي دريافت مجوز ارائه خدمات درماني در دبي مي باشد . به طور كلي هر فردي كه متقاضي استخدام در مراكز پزشكي و درماني ميباشد بايد مدارك ترجمه شده به صورت رسمي را كه به تاييد نظام پزشكي نيز رسيده ، در Dataflow به تاييد برساند و از DHA وقت آزمون مرتبط با تخصص را گرفته و پس از كسب نمره قبولي فرد موفق به دريافت پروفشنال لايسنس درماني خواهد شد و مجوز انجام كار درماني را خواهد داشت.

براي تمامي خدمات Data flow ، وقت آزمون DHA و اكتيويت كردن لايسنس با ما در ارتباط باشيد.

مهاجرت پزشكان به امارات

*مراحل اخذ دريافت مجوز كار درماني در دبي*
مرحله اول بررسي رزومه فرد متقاضي
مرحله دوم تاييد مدارك در ديتافلو
مرحله سوم شركت در آزمون پرومتريك ويا DHA و كسب نمره قبولي
مرحله پنجوم دريافت پروفشنال لايسنس درماني از Dha
مرحله پنجم تاسيس كلينيك و يا اخذ جاب آفر

مدارك مورد نياز براي مهاجرت پزشكان به دبي

اسكن پاسپورت اعضا
اصل و ترجمه رسمي مدرك دانشگاهي
اصل و ترجمه پروانه مطب
اصل و ترجمه كارت عضويت نظام پزشكي
اصل و ترجمه گواهي اشتغال
گود استندينگ

از ابتدا تا انتهاي اين مسير همراه شما هستيم

آزمون DHA دبي چيست ؟

اين آزمون كه از سوي Dubai health Authority برگزار ميشود ، مختص افرادي است كه در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پيراپزشكي و پرستاري و كارشناسي رشته هاي علوم پايه قصد استخدام شدن و يا تاسيس كلينيك در دبي را دارند ، پس از كسب نمره قبولي ازين آزمون فرد امكان فعاليت درماني را در دبي خواهد داشت .