innovation, business, businessman-561388.jpg

خدمات خارج از پکیچ

:پیدا کردن مشتریان بلقوه  با راستی آزمایی  قبل از ارائه لیست نهایی

:شامل دو بخش

سیلور: پیدا کردن مشتریان ( مستقر در دبی یا هر کشور دیگر ) و تماس با یکایک آنها و مطمعن شدن در ارتباط اینکه آنها مشتریان هدف شما هستن و با توجه به خدمات شما میتوانند روزی مشتری شما باشند

 

گلد: تماس با یکایک مشتریانی که برای شما از قبل آماده شده ( دبی یا هر کشور دیگر )  و اطلاعات مورد نیاز مراجعه کننده از شماره ها دریافت خواهد شد این امر می تواند به صورت ناشناس برای شما انجام شود هم با نام شرکت شما اطلاعات از مشتریان احتمالی گرفته شود و همچنین امکان به اشتراک گذاشتن کالا یا خدمت شما با آنها و تهیه لیستی از مشتریات علاقمند با همکاری با شما  .

.                                                                  

پیدا کردن تمام منابع تأمین کننده با راستی آزمایی

تهیه لیست از بهترین تامین کنندگان جهت خرید ، با تماس با یکایک آنها و مشخص کردن لیستی از مناسب ترین قیمتها و ارزانترین فروشندگان ، اگر بیزینس شما نیازمند خرید مواد اولیه و یا کالاست ، این سرویس موجب میشود بهترین خرید را داشته باشید و با قیمتهایی رقابتی در بازار عمل کنید 
:در دو بخش

only local and uae suppliers

International suppliers & local suppliers

جستجوی رقبا

شناسایی کلیه رقبای شما با راستی آزمایی با این سرویس شما با شناسایی رقبای قدیم و جدید میتوانید از حرکات آنها آگاه باشید و در جهت رقابت آنها را زیر نظر داشته باشید

 

پس از آماده سازی لیست رقبای شما به صورت ناشناس با رقبای شما تماس گرفته واطلاعاتی  که شما نیاز دارید مانند قیمت و نوع خدمت و ..  جمع آوری میشود 

هر ماه بالای هزار شرکت در دبی ثبت میشه که باید بتونید باهاشون رقابت کنید