سرویس مطالعات بازار و تامین سرمایه اطلاعاتی

CPSM شرح مراحل راه اندازی بیزنس شما به روش: 

مرحله اول : تست بازار

بسیاری از ایده های تجاری، صرف نظر از جدید یا قدیمی بودن، باید قبل از اجرا در بازارو هزینه بر شدن ؛ مورد آزمایش قرار گیرند. در این مرحله ما اطالعات
دقیق کاال و یا خدمات شمارا گرفته و تمام شرایط کاری شما رو با شرایط بازار بررسی میکنیم و با بررسی رقبای شما ؛ عرضه و تقاضای کاالی شما؛ و نیاز بازار
؛ اجرایی بودن ایده شمارا بررسی میکنیم و همچنین به صورت رندوم از مشتریان بلقوه در دسترس تعدادی را جهت آزمایش انتخاب کرده و به صورت تقریبی
احتمال اجرایی بودن بیزینس مورد نظر شمارا می سنجیم . و در پایان ؛ گزارشی از آزمایش کاالی شما در بازار تقدیم شما خواهد شد . با استفاده ازین گزارش شما
با سطح بیرونی و ظاهری بازار در مواجهه با کاالی شما و نحوه ارائه آن؛ آشنا خواهید شد .

مرحله دوم : تقسیم بندی بازار

با تحلیل کاال و یا خدمات شما ؛ بررسی میشود که چه شهرهایی چه کشورهایی چه مناطقی چه صنایعی و یا چه گروه هایی میتوانند
مشتری بلقوه شما باشند . بعد ازین مرحله گروه های اصلی جهت ورود به بازار مشخص خواهند شد

مرحله سوم : ورود به بازار هدف

با استفاده از گزارش مرحله دوم ؛ نیروهای ما از طریق جستجوی میدانی و جستجوی اینتنرتی و با دسترسی ما به سورس های معتبر دولتی
و غیر دولتی وارد عمل می شوند وتمام افرادی که مصرف کننده آن کاال و یا آن خدمت خاص هستن را پیدا کرده و لیست کاملی از افراد
در دسترس ایجاد میکنند این مرحله بسته به حجم کار از یک هفته تا گاها یک ماه هم نیاز به زمان خواهد داشت .

مرحله چهارم : شناسایی مشتریان بالقوه

با استفاده از لیست تهیه شده در مرحله سوم ؛ با تمام شماره ها تماس گرفته خواهد شد صرف نظر از تعداد؛ و در صورت نیاز به ملاقات و جلسات حضوری ؛توسط اعضای تیم ما انجام خواهد شد و تمام اطالعات مورد نیاز فرد متقاضی جمع آوری میشود ؛ درین مرحله شرکت فرد متقاضی به افراد موجود در لیست مرحله سوم معرفی میشود و افراد عالقمند به همکاری در آینده با فرد متقاضی در لیست مشتریان بالقوه ثبت خواهند شد . پس ازین مرحله شما لیستی از مشتریان بالقوه به عالوه لیستی از انتظارات مشتری و سبک خرید تسویه آنها و… خواهید داشت

مرحله پنجم : شناسایی رقبا

مهم ترین مرحله از نظر تیم ما مرحله پنجوم است به دلیل وجود هزاران رقیب و شرکت در امارات ؛ دانش شما از رقیبانتان بهترین آموزگار شما در بازار خواهندشد . در این مرحله اعضای تیم ما از طریق جستجوی میدانی و اینترنتی و با دسترسی به سورس های دولتی و غیر دولتی رقبای شمارا شناسایی ؛ و از طرق مختلف نحوه رفتار آنها با مشتری ؛ نحوه فروش آنها ؛ نقاط قوت و ضعف بررسی و زیر نظر خواهند گرفت و در قالب گزارشی تقدیم شما خواهد شد با استفاده
ازین لیست شما به شانس خود را در بازارو نقاط ضعف خود و همچنین سبک کاری رقیبانتان پی خواهید برد

مرحله ششم : پیدا کردن تامین کننده کالا

یک خرید خوب به شما امکان یک فروش خوب را می دهد . بسیاری از افراد همیشه شکایت از قیمت پایین رقیب برای یک کاال با کیفیت و مشخصات مشابه را دارند ؛ این که رقیبان صرف نظر از کنترل هزینه های ثابت ؛ و حاشیه سود معقول کاالهای خود را با قیمتی کمتر از قیمت شما عرضه میکنند میتواند به صورت مستقیم به قیمت خرید کاال و تامین کننده های آنها ارتباط داشته باشد . در این مرحله ما تامین کننده ها را پیدا کرده و پس از تماس و جمع آوری اطالعات مورد نیاز شما از آنها لیستی تهیه خواهیم کرد . قیمت کاالی مد نظر شما استعالم و منصف ترین تامین کنندگان را نیز مشخص خواهیم کرد

مرحله هفتم: تست بازار دوم

در این مرحله اعضای تیم ما به صورت امتحانی خود را از اعضای مجموعه شما به مشتریان بلقوه معرفی خواهند کرد و به صورت امتحانی و در قالب آزمایشی؛ کاالی شمارا برای فروش به مشتریان بلقوه پیشنهاد خواهند داد . این مرحله توضیح شفافی از تمایل بازار به نوع کالا و یا نوع فروش و خدمات شما خواهد داد و ایرادات احتمالی مشخض خواهد شد این مرحله هیچ معامله ای به قطعیت شکل نخواهد گرفت و این مرحله تنها برای مطلع شدن از ایرادات احتمالی و برطرف نمودن آن است

مرحله هشتم : مارکتینگ پلن

در این مرحله اعضای تیم ما روش های مارکتینگ متناسب با نوع کاال و بودجه و امکانات شما را به شما پیشنهاد خواهد داد و در قالب گزارشی پلتفرم های متناسب با نوع کالای شما را جهت مارکتینگ به شما معرفی خواهند کرد.

مرحله نهم : قیمت گذاری و سیستم فروش

در این مرحله شما با نحوه مرسوم فروش کاالی خود در بازار آشنا خواهید شد . . درین مرحله بررسی می شود که : سیستم فروش شما
چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است فروش مستقیم باشد یا غیرمستقیم؟ اینترنتی یا حضوری یا هردو ؟ راه های کم هزینه فروش چیست؟ راه های فروش به گروهی از مشتریان به سریع ترین روش چیست؟ و کانال های فروش شما چه خواهد بود. و تعیین استراتژی های قیمت گذاری. نظارت بر قیمت در بازار و مقایسه قیمت شما و قیمت رقبا

مرحله دهم : بررسی تمام مراحل از پله اول تا آخر برای برطرف کردن ایرادات احتمالی

برای دریافت اطلاعات بیشتر همین الان با ما  در تماس باشید